Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık

Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık

Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Bireysel Psikolojik Danışmanlık, kişinin farklı yönlerini keşfederek kendisini iyi tanımasını, hayata karşı farkındalığının artmasını ve mevcut potansiyelini en yüksek şekilde kullanabilmesini hedefler. Bu süreçte kişinin duygularının, düşüncelerinin, isteklerinin, ihtiyaçlarının, kaygılarının ve hedeflere ulaşmasındaki engellerin net bir şekilde belirlenerek bu konular üzerinde sistemli bir çalışmayla kişinin daha kaliteli bir yaşama kavuşması sağlanır.

Ne Zaman Psikolojik Danışmaya Başvurmalıyım?

Sorunlarınızla baş etmekte zorlanıyorsanız, olmasını istedikleriniz ile yaşamakta olduğunuz hayat arasında fark olduğunu düşünüyor ancak bununla ilgili ne yapmanız gerektiğine karar veremiyorsanız, kendinizi yorgun, halsiz, mutsuz hissediyorsanız, hayatınızı daha mutlu ve farkında yaşamak istiyorsanız, korkularınızdan, kaygılarınızdan, endişelerinizden ve ya bir takım örseleyici olayların etkisinden kurtulmak istiyorsanız bireysel psikolojik danışmaya başvurabilirsiniz.

Bireysel Psikolojik Danışmada Çalışılan Konular Nelerdir?

Aile Çatışması / Aile İçi Sorunlar
Antisosyal Davranış
A Tipi Kişilik
Bağımlılık
Bilişsel Yeti Eksikliği
Bipolar Bozukluk – Depresyon
Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk – Mani
Boşanma Sonrası Destek Programı
Cinsel İstismar Mağduru
Cinsel Kimlik Karmaşası
Cinsel Sorunlar
Çocukluk Çağı Travması
Çözülme (Disosiyasyon)
Çözümlenmemiş Yas / Kayıp
Dikkat Geliştirme
Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB – Yetişkin)
Dürtü Kontrol Bozukluğu
Ebeveynlik
Eğitimle İlgili Eksiklikler
Erkeklerde Cinsel İşlev Bozukluğu
Eş Seçimi
Evlilik Problemleri
Finansal Stres / Ekonomik Sorunlar
Fobiler / Korkular
Hamilelik Dönemi Sorunları
İletişim Problemleri
İntihar Düşüncesi
İş Stresi
Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu
Kaygı
Kekemelik
Kişilik Problemleri
Kronik Ağrı
Madde Kullanımı
Menopoz Dönemi Sorunları
Motivasyon
Obsesif - Kompulsif Bozukluk (OKB)
Öfke Kontrol Problemleri
Ölüm Kaygısı
Özgüven Eksikliği
Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu
Somatizasyon
Sosyal Anksiyete / Sosyal Fobi
Panik Atak / Agorafobi
Paranoid Düşünceler
Psikotisizm
Ruhsal Karmaşa
Takıntılar
Telkinle Doğuma Hazırlık
Tek Uçlu (Unipolar) Depresyon
Tıbbi Sorunlar
Tikler
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
Uyku Sorunları
Yakın İlişki Çatışmaları
Yanlış Alışkanlıklar
Yasal Çatışmalar
Yaşam Sorunlarının Evreleri
Yaşlılık Problemleri
Yeme Bozuklukları ve Obezite