Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık

Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık

Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Ergenlik dönemi büyük bir kimlik karmaşasının yaşandığı, bununla birlikte aile ve toplum ile yoğun çatışmaların olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki hızlı fiziksel ve psikolojik değişimler ergenleri oldukça zorlamaktadır. Geleceğe yönelik eğitsel ve mesleki yönelim konuları iyi bir rehberliğe gereksinim duymasına neden olmaktadır. Bu dönemde ergenlerin ilgi, ihtiyaç, beklenti, değişim, çatışma ve yönelimleri üzerinde sistemli bir çalışmayla sürecin en iyi şekilde tamamlanması sağlanır.

Ne Zaman Ergenle Psikolojik Danışmaya Başvurmalıyım?

Ergen çocuğunuzla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, okul başarısında düşme ve sosyal uyumsuzluklar başladıysa, uyku ve beslenme alışkanlıklarında sorunlar yaşıyorsanız, fiziksel ve psikolojik hızlı değişimlerin olumsuz etkilerinden kurtulmasını istiyorsanız ergenle psikolojik danışmaya başvurabilirsiniz.

Ergenlerle Psikolojik Danışmada Çalışılan Konular Nelerdir?

Aile İçi İletişim Çatışmaları
Akademik Başarısızlık
Akran Zorbalığı / İstismar / Gözdağı Verme
Akran / Kardeş Çatışması
Arkadaş İlişkileri
Boşanmaya Tepki
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Cinsel Sorunlar
Cinsel İstismar
Çözülmemiş Keder / Kayıp
Davranış Bozukluğu / Suçluluk
Depresyon
Ders Çalışma Alışkanlıklarının Değiştirilmesi
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Duygusal Zekâ Gelişimine Destek
Fiziksel / Duygusal İstismar
Karşı Cinsle Yaşanan Sorunlar
Kişilik Problemleri
Kimlik Arayışı
Korkular
Takıntılar
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Tırnak Yeme
Tikler
Kekemelik
Karşıt Olma Bozukluğu
Kaygı
Korkular
İnatçılık
İntihar Girişimi
İletişim Sorunları ve İletişim Çatışması
Obsesif – Kompulsif Bozukluk
Obezite / Aşırı Kilolu Olma
Okul Sorunları
Öfke Kontrol Problemleri
Öğrenme Güçlüğü
Özgüven Eksikliği / Kendine Güvensizlik
Özgül Fobi
Uyku ve Beslenme Sorunları
Sınav Kaygısı
Soysak Kaygı / Sosyal Fobi
Yanlış Alışkanlıklar
Yas Süresi
Yaygın Gelişimsel, Zihinsel, Bedensel Sorunlar
Yıkıcı Davranış Bozukluğu / Dikkat Çekme